Seminarium naukowe "Zrównoważony rozwój aglomeracji trójmiejskiej"

Zrównoważony rozwój aglomeracji trójmiejskiej – mit czy wyzwanie?

5 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie naukowe zorganizowane przez Radę Naukową PTE Oddział w Gdańsku pt. „Zrównoważony rozwój aglomeracji trójmiejskiej – mit czy wyzwanie?” Celem spotkania była wymiana wiedzy, myśli, doświadczeń naukowych i biznesowych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dodatkowymi celami była integracja środowiska naukowego, a w szczególności studentów będących członkami kół naukowych z trójmiejskich uczelni (Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkoły Bankowa w Gdańsku oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego) oraz pogłębienie współpracy z przedstawicielami otoczenia gospodarczego i społecznego Pomorza.

Ze strony praktyków prelegentami byli:

  1. Pan Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy; wystąpienia pt. „Koncepcja zrównoważonego rozwoju w Porcie Lotniczym Gdańsk”,
  2. Pani Dominika Milion, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju DCT Gdańsk; wystąpienie pt. „Koncepcja zrównoważonego rozwoju w DCT Gdańsk”,
  3. Pan Łukasz Broniewski, współzałożyciel i członek zarządu fundacji Climate Strategies Poland; wystąpienie pt. „Ślad węglowy w pragmatyce procesów zrównoważonego rozwoju”.

Następnie referaty wygłosili studenci–przedstawiciele kół naukowych:

  1. Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP, Uniwersytet Gdański (opiekunowie drEwa Ignaciuk, dr Jarosław Kempa):

Julia Aramowicz i Lidia Gałczyńska, wystąpienie pt. „Zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”,

Tymoteusz Szporko, wystąpienie pt. „Trójmiejskie inwestycje publiczne”,

Dominika Strzelecka, Aleksandra Ostrowska i  Agata Urbaniak, wystąpienie pt. „Proekologiczne zachowania studentów Uniwersytetu Gdańskiego”.

  1. Koło Naukowe TIR, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (opiekun dr Rafał Szyc):

Paulina Lietz i Michał Śmigiel, wystąpienie pt. „Globalne i lokalne znaczenie drogi kolejowej nr 201 dla zrównoważonego rozwoju aglomeracji trójmiejskiej”.

  1. Streamline Logistics, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (opiekun mgr Izabela Walczak):

Seweryn Rogut i Dawid Silkiewicz, wystąpienie pt. „Zrównoważony rozwój terminala portowego w logistyce morskiej”.

  1. Morskie Koło Naukowe Uniwersytet Gdański (opiekun dr Tomasz Nowosielski)

Magdalena Przystrzelska, Anna Zając i Anna Wojciechowska, wystąpienie pt. „Relacja miasto-port na przykładzie miasta Gdynia i Portu Gdynia”.

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja oraz zapowiedź dalszej współpracy przedstawicieli kół naukowych i przedstawicieli biznesu. Spotkanie prowadziła dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, Przewodnicząca Rady Naukowej PTE Oddział w Gdańsku.

Wróć