"Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej"

Dnia 28 września 2016 r. w Domu Ekonomistów - siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. ,,Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej’’ zorganizowane przez Klub Młodego Ekonomisty. Referowały prof. dr hab. Hanna Klimek oraz mgr Beata Szymanowska.

Wróć