Szanse i bariery żeglugi śródlądowej w Polsce

Cykl webinarów poświęconych przyszłości polskich rzek - 23 maja 2024

Polski Klaster Rzeczny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na cykl webinarów poświęconych przyszłości polskich rzek. Tematem pierwszego spotkania są Szanse i bariery żeglugi śródlądowej w Polsce.

 Jednym z głównych celów Polskiego Klastra Rzecznego jest szeroko zakrojona dyskusja nad znaczeniem polskich rzek w rozwoju gospodarczym, ekologicznym i społecznym naszego kraju i Europy. Webinaria mają nie tylko przybliżyć problemy związane z rozwojem polskich rzek, ale zaprezentować dążenia i projekty, które w sposób zrównoważony troszczą się o przyszłość następnych pokoleń.

Prelekcje:

  • prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król „Przesłanki rozwoju transportu wodnego śródlądowego”
  • dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH „Modele rozwoju klastrów w gospodarce światowej – perspektywy dla rozwoju klastrów logistycznych w kontekście nowego Jedwabnego Szlaku”

Prowadzenie i moderacja: Gabriela Tomik

 Spotkanie odbędzie się w czwartek, 23 maja 2024 r. o godzinie 17.00 na platformie MS Teams.

Link do formularza zgłoszeniowego  zgłoszenie na webinarium 1

prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego; Autorka i współautorka wielu książek, artykułów, prac badawczo-naukowych i ekspertyz dla European Economic and Social Committee UE, Ministerstwa Transportu, Urzędu Marszałkowskiego, Energi, czy Instytutu Morskiego. Członek rad naukowych instytutów naukowych i komitetów, wieloletni członek Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej oraz ekspert ds. transportu wodnego śródlądowego w Zespole Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Państwowej Akademii Nauk.

dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej w Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej, kierownik lub współwykonawca w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. W latach 2006-2011 był ekspertem w pracach na rzecz Komisji Europejskiej oraz administracji rządowej, pracował na stanowisku głównego specjalisty w Ministerstwie Gospodarki.

mgr Gabriela Tomik

Samorządowiec, ekspert ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Ministerstwie Infrastruktury; współautor rejsu badawczego z kontenerami na trasie Szczecin-Kędzierzyn-Koźle(2014r); moderator panelu żeglugowego podczas Forum G2 we Wrocławiu.

Wróć