Szkolenie pracownik biurowy z egzaminem ECDL

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku realizuje projekt pn. „Azymut: Edukacja” nr PRPM.05.05.00-22-0019/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne

Szkolenia dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone dla osób które: 

  • ukończyły 25 lat,
  • zamieszkują województwo pomorskie
  • są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych

Koszt szkolenia dla uczestnika :  298 zł

Więcej informacji : szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu

Wróć