Szkolenie Scrum Master z certyfikowanym egzaminem

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku realizuje projekt pn. „Azymut: Edukacja” nr PRPM.05.05.00-22-0019/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne

Szkolenia dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone dla osób które: 

 • ukończyły 25 lat,
 • zamieszkują województwo pomorskie
 • są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych

Opis szkolenia Scrum Master

Scrum Master Certified (SMC®) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera. Zdobycie certyfikatu ułatwia rozwój kariery jako Scrum Master oraz pomaga w wdrożeniu  Scruma w organizacji. Na szkoleniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. Gdańsk - dowiesz się, jakie obowiązki pełni Scrum Master w metodologii Scrum oraz jak efektywnie realizować zadania z zakresu:

 • pracy z Zespołem Deweloperskim,
 • kooperacji z Właścicielem Produktu,
 • implementacji Scruma w organizacji.

Dla kogo szkolenie Scrum Master?

W zależności od liczby zgłoszeń, szkolenie może się odbyć w formie stacjonarnej lub online. Więcej informacji można uzyskać pisząc maila na adres: azymut@gdansk.pte.pl

Przedmiotowe szkolenie jest polecane przede wszystkim dla:

 • obecnych oraz przyszłych członków zespołów Scrumowych,
 • obecnych oraz przyszłych Scrum Masterów,
 • Właścicieli Produktów (Product Owner),
 • przedstawicieli działów biznesowych,
 • przedstawicieli działów IT,
 • członków zespołów projektowych,
 • liderów zespołów.

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do implementacji metody Scrum w swojej firmie oraz pełne zrozumienie roli Scrum Mastera. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu Scrum Master Certified (SMC®).

Korzyści z szkolenia Scrum Master? 

Przystąpienie do szkolenia pozwala na bardzo dobre przygotowanie do międzynarodowego Ceryfikatu Scrum Master Certified (SMC®) Kurs jest bardzo dobrym wprowadzeniem do roli Scrum Mastera w organizacjach pracujących w metodzie Scrum oraz planujących jej wdrożenie. Ponadto uczestnicy zapoznają się z z prycypiami i metodami Agile oraz zasadami skalowania metody Scrum.

Certyfikat Scrum Master

Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu akredytowanego przez ScrumStudy. Egzamin przeprowadzany jest w formie online w języku angielskim i trwa 120 minut. Składa się z 100 pytań jednokrotnego wyboru.

 

Szkolenie z certyfikowanym egzaminem Professional Scrum Master. Szkolenie - 3 dni - w języku polskim. Egzamin w języku angielskim.

Program:

 • The New Product Development Game
 • Geneza SCRUM
 • Funkcjonalność metody
 • Różnice w podejściu kaskadowym i zwinnym
 • Podejście empiryczne
 • Modele kontroli procesów
 • Iteracyjność i przyrostowość
 • Zasady tworzenia zespołu i jego struktura
 • Role, artefakty, zdarzenia – zasady ogólne
 • Role w SCRUM - Scrum Master, Product Owner, Development Team.
 • Artefakty w SCRUM - Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost Produktu
 • Zdarzenia w SCRUM - Backlog Refinement, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Standup.
 • Estymacje
 • User Story
 • Ustalanie priorytetów i okienka czasu
 • Sprint Planning Meeting (Planowanie Sprintu) - agenda spotkania, definiowanie celu i długości sprintu, które User story włączyć do Sprintu, metody szacowania
 • Daily SCRUM (Codzienny SCRUM) - cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Sprint Review (Przegląd Sprintu) – cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Sprint Retrospective (Retrospektywa Sprintu) – cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Komunikacja w Sprincie
 • Kontrola przebiegu i raportowanie - Sprint Burndown Chart (Wykres spalania Sprintu), Product/Release Burndown Chart (Wykres spalania wydania), Increment (Przyrost)
 • Skalowanie SCRUM - zasady i aspekty skalowania metodyki, efektywność skalowania w SCRUM
 • Narzędzia wspomagające SCRUM
 • Podsumowanie szkolenia

Koszt szkolenia dla uczestnika : 515,50 zł

Więcej informacji : szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu

Wróć