TRANSPORT – tendencje zmian. Red. naukowa K. Wojewódzka - Król, E. Załoga, PWN 2022

 

Autorami najnowszego wydania książki „TRANSPORT – tendencje zmian” są przedstawiciele świata nauki  i gospodarki w Polsce, profesorowie tytularni pięciu wyższych uczelni:

 • dr hab. Juliusz Engelhardt,
 • dr hab. Andrzej Grzelakowski,
 • dr hab. Andrzej Ruciński,
 • dr hab. Danuta Rucińska,
 • dr hab. Włodzimierz Rydzkowski,
 • dr hab. Krzysztof Szałucki,
 • dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król,
 • dr hab. Olgierd Wyszomirski,
 • dr hab. Elżbieta Załoga.

Zgodnie z opinią prof. GWSH dr hab. Marii Michałowskiej „to jedyny w Polsce podręcznik akademicki, który w założeniu ma obejmować szerokie spektrum problemów stanowiących aktualną rzeczywistość dotyczącą funkcjonowania i rozwoju transportu w zmieniającym się otoczeniu”.

Nowe wydanie książki to jubileusz - 25 lecie jej pierwszego wydania. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1997 r. Od tego czasu pojawiło się 6 wydań, a każde z nich miało wiele dodruków.  Autorami książki byli pracownicy różnych uczelni, Uniwersytetu Gdańskiego, SGH, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej w Gdyni, obecnie Uniwersytetu Morskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Skład autorski zmieniał się, łącznie książkę współtworzyło 19 pracowników naukowych, wśród których trzon stanowili pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, profesorowie tytularni, którzy współtworzyli wszystkie wydania książki Transport:

 • dr hab. Andrzej Ruciński,
 • dr hab. Danuta Rucińska,
 • dr hab. Włodzimierz Rydzkowski,
 • dr hab. Krzysztof Szałucki,
 • dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król,
 • dr hab. Olgierd Wyszomirski.

Zmieniały się też wraz z nowymi wyzwaniami podtytuły, np.

 • wydanie czwarte w 2005 r.: Aktualne problemy integracji z UE,
 • wydanie piąte, w 2009 r.: Problemy transportu w rozszerzonej UE,
 • wydanie szóste w 2016 r.: Nowe wyzwania,
 • wydanie siódme, najnowsze w 2022 r. – Kierunki zmian.

Redakcją naukową pierwszych 5 wydań zajmowali się Włodzimierz Rydzkowski i Krystyna Wojewódzka-Król, ostatnich dwóch  - Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga.

W opinii studentów to książka, którą każdy transportowiec powinien mieć na półce. Każde wydanie było inne, pojawiały się nowe problemy, a wcześniej poruszane problemy były systematycznie aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań.

Najnowsze wydanie obejmuje 7 rozdziałów, których struktura jest następująca:

Wróć