Urlop okolicznościowy - kto i w jaki sposób może skorzystać z urlopu okolicznościowego

Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku wyjaśnia: kto i w jaki sposób może skorzystać z urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy jest szczególnym uprawnieniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. W przypadku zaistnienia określonych zdarzeń, każdy pracownik może skorzystać z takiego urlopu niezależnie na jaki okres została zawarta umowa o pracę lub o pracę tymczasową.

 Powyższe uprawnienie regulowane jest przez: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od prac,y a właściwy artykuł brzmi dokładnie tak:

§15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: 1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Podsumujmy zatem:

Okoliczność 2 dni 1 dzień
ślub pracownika dziecka pracownika
śmierć małżonka pracownika, jego dziecka, rodzica, ojczyma lub macochy siostry, brata, teściowej, teścia,
babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką
narodziny dziecka pracownika  

Okoliczność na którą powołuje się pracownik usprawiedliwia cały dzień nieobecności w pracy, niezależnie od tego ile godzin w danym dniu zostało zaplanowane i w jakim wymiarze czasu pracy zatrudniony jest wnioskujący. Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego wypłacane jest ze środków pracodawcy i to do niego ostatecznie należy decyzja, w jaki sposób pracownik udokumentuje zaistnienie konkretnej okoliczności. Pracodawcy może wystarczyć samo oświadczenie pracownika, może też żądać przedstawienia kopii aktu z Urzędu Stanu Cywilnego.
W sytuacji gdy nie było potrzeby aby wykorzystać urlop okolicznościowy bezpośrednio po zdarzeniu możemy z niego skorzystać w terminie późniejszym, jeśli wymaga tego okoliczność np: wymiana dowodu osobistego w związku ze ślubem, sprawa spadkowa, lub powrót po urlopie macierzyńskim podczas którego matka nie miała możliwości skorzystania z dwóch dni z tytułu urodzenia dziecka. Pamiętajmy również, że jeśli na dane zdarzenie przysługują nam dwa dni mogą być one wybrane w odstępie czasu, niekoniecznie bezpośrednio po sobie.

Opracowanie: Dorota Łukowicz

Wróć