Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2017/2018

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż została rozstrzygnięta XXI edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XIV edycja Konkursu Prac Licencjackich za rok 2017.

W dniu 21 lutego w siedzibie PTE - Domu Ekonomistów odbyła się Kapituła Konkursowa.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XXI edycji Konkursu Prac Magisterskich:
1. Panu Mateuszowi Kubickiemu  – praca nt. „Polskie rybołówstwo na Morzu Bałtyckim”
Praca napisana pod kierunkiem prof. Hanny Klimek, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego.

Ponadto wyróżnienia przyznano:
1. Pani Annie Malinowskiej  – praca nt. „Koncepcje piramid finansowych i ich wykorzystanie na rynkach międzynarodowych i w Polsce”
Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania.

2. Pani Dominice Giczewskiej – praca nt. „Problematyka odmiennej percepcji systemu oceny pracowniczej na różnych szczeblach organizacji”
Praca napisana pod kierunkiem dr Michała Suchanka, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich:
1. Pani Malwinie Rząp – praca nt. „Idea smart mobility na przykładzie miasta Gdynia”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Ilony Urbanyi - Popiołek, Akademia Morska w Gdyni, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych


Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:
1. Panu Wojciechowi Anulewiczowi – praca nt. "Technologie IT w kreowaniu portfolio dla artystów”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Danuty Gaik- Pokojskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Pan Cezary Trusiewicz – praca nt. "Funkcja miastotwórcza portu Gdynia”
Praca napisana pod kierunkiem dr Tomasza Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
Dziękujemy za zainteresowanie konkursami. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

Wróć