Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2018/2019

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż została rozstrzygnięta XXII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XV edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2018.

W dniu 20 lutego w siedzibie PTE - Domu Ekonomistów odbyła się Kapituła Konkursowa.

Kapituła Konkursowa przyznała nagrodę główną w XXII edycji Konkursu Prac Magisterskich:
1. Panu Tomaszowi Adamkiewiczowi  – praca nt. „Integracja Transportu Miejskiego z Transportem  Kolejowym w małych miastach na przykładzie Lęborka”
Praca napisana pod kierunkiem prof. Olgierda Wyszomirskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, katedra Rynku Transportowego.

Ponadto wyróżnienie przyznano:
1. Panu Aleksandrowi Paul oraz Mateuszowi Lewandowskiemu  – praca nt. „Optymalizacja procesów biologicznych w sekwencyjnej oczyszczalni ścieków”
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Roberta Piotrowskiego, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XV edycji Konkursu Prac Licencjackich:
1. Panu Adrianowi Śliwińskiemu – praca nt. „Symbioza portu i miasta Elbląg w ujęciu historycznym”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Tomasza Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:
1. Panu Marcinowi Rybińskiemu – praca nt. "Modelowanie prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem regresji logistycznej”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Arkadiusza Kozłowskiego Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki
2. Panu Andrzejowi Przybylskiemu – praca nt. "Ekspansja na rynki światowe chińskich producentów smartphonów  - na przykładach Huawei i Xiaomi”
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Oziewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut  Handlu Zagranicznego .

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 20 marca br. 
Dziękujemy za zainteresowanie konkursami. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych edycjach.

Wróć