Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2022/2023

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 15 lutego została rozstrzygnięta XXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XIX edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2022.

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich:

  • Pani Jagodzie Goll

praca nt. Rola strategii wyłaniających się w przetrwaniu restauracji w Polsce /Emergent strategies in survival of restaurants – evidence from Poland”

Praca napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Krzysztofa Zięby, prof. PG; Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Pani Natalii Strzyżewskiej

praca nt. „ Psychologiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w warunkach kryzysu finansowego
Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG ; Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  • Pani Natalii Pokrzywiec

praca nt. „Świadomość ekologiczna i jej wpływ na zachowania przedsiębiorstw”

Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG; Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

 

Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XIX edycji Konkursu Prac Licencjackich:

  • Pani Bożenie Żuławskiej

praca nt. Obsługa pasażerów promowych w kontekście funkcjonalności nowego publicznego terminalu promowego w Gdyni.

Praca napisana pod kierunkiem dr Michała Tuszyńskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Katedra Logistyki

Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

  • Pani Kindze Sildatka

praca nt. Rozwój węzłów integracyjnych dla równoważenia mobilności miejskiej w Polsce.
Praca napisana pod kierunkiem dr Joanny Miklińskiej; Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych

  • Panu Kacprowi Kowalskiemu

praca nt. Bankowość mobilna w perspektywie funkcjonowania społeczeństwa bezgotówkowego na przykładzie Norwegii i Polski

Praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Markiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za zainteresowanie i udział w Konkursach.
Zapraszamy do udziału w następnych edycjach!

Wróć