Wyniki postępowania 12/AP/2017 - Księgowość

W wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zapytaniem:

12/AP/2017

na realizację kursu: Księgowość

dla 1 uczestniczki projektu Azymut: Praca

Do realizacji wybrano:

Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński

ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

Złożonych ofert: 1

Wykonawca spełnił warunki zawarte w zapytaniu oraz zaproponował cenę mieszczącą się w budżecie.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia:

Wróć