Wyniki rektutacji w projekcie Azymut:Praca do 26.07.2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej do projektu prowadzonej w okresie do 26.07.2018r.

Projekt „Azymut: Praca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku na mocy umowy RPPM.05.02.02-22-0005/16 z dnia 23.08.2017 r.

Wróć