Wyniki rozeznania rynku - medycyna pracy w Tczewie

Po dokonaniu rozeznania rynku 9/AP/2017 dotyczącego stawki jednostkowej za świadczenie usług medycyny pracy dla uczestników projektu  /Tczew/  wybrano:

Przychodnia Rogowscy sp. z o.o. , sp. k. , ul. 30 Stycznia 55, 83-110 Tczew

Jako kryterium wyboru wyznaczono najniższą cenę jednostkową, przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z postępowania:

Wróć