Zaproszenie do składania ofert - badania medycyny pracy

Zapraszamy do składania ofert na realizację usług badań medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia stażu na terenie Gdańska.

 

Badania dla uczestników projektu są planowane na okres od stycznia 2019 do sierpnia 2019.

 

Zapytanie służy rozeznaniu rynku. Oferty można przesyłać do 7.12.2018r.

 

Oferty można przesyłać na adres: azymut@gdansk.pte.pl

 

Projekt Azymut: Praca realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

 

Wróć