Zarządzanie projektami – AgilePM Foundation z międzynarodowym certyfikatem

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku realizuje projekt pn. „Azymut: Edukacja” nr PRPM.05.05.00-22-0019/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne

Szkolenia dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone dla osób które: 

 • ukończyły 25 lat,
 • zamieszkują województwo pomorskie
 • są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych

Zarządzanie ryzykiem - szkolenie AgilePM® wraz z egzaminem i certyfikatem

Szkolenie AgilePM® dedykowane dla wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w sprawnych, energicznych środowiskach.

AgilePM® - korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach.
 • Zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt.
 • Zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką programu,.
 • Umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami.
 • Poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie.
 • Umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji.
 • Poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów.
 • Poznanie różnych sposobów, którymi można zarządzać projektami.
 • zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym.
 • Umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu. 
 • Umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi.
 • Umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Agile.

Koszt szkolenia dla uczestnika :  515,50 zł

Więcej informacji : szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu

Wróć