Artykuł 61. Dobre praktyki. [dyn]Rekrutacja trwa [dyn]Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Gdańsku

Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

 


Projekt skierowany do:

1Urzędnicy jednostek administracyjnych państwa i samorządu z terenu województwa pomorskiego – pracownicy urzędów miast, gmin oraz innych instytucji.

2Dziennikarze obywatelscy, dziennikarze zawodowi telewizji, rozgłośni radiowych, gazet lokalnych oraz portali internetowych z województwa pomorskiego.

3Przedstawiciele organizacji pozarządowych – pracownicy lub wolontariusze działający na terenie województwa pomorskiego.

AKTUALNOŚCI


UG      UG      UG      PTE
 

PROJEKT „ARTUKUŁ 61. DOBRE PRAKTYKI” JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.