Cel szkolenia:

Szkolenie pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oraz analizy funkcjonowania oraz oceny komórek kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • zidentyfikować i ocenić istniejące procesy w organizacji
 • zaplanować zadanie audytowe, w tym dokonać analizy ryzyka
 • poprawnie przygotować dokumentację audytową
 • przygotować i zaprezentować sprawozdanie z audytu wewnętrznego

Program szkolenia:

 • Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa, urzędu, innej firmy – prawne i proceduralne podstawy funkcjonowania.
 • Zasady tworzenia, weryfikacji i uaktualniania regulaminów wewnętrznych, monitorowanie legislacji, orzecznictwa, efektów działań kontrolnych NIK.
 • Tworzenie i wdrażanie systemów wewnętrznej kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej – audyt wewnętrzny.
 • Odpowiedzialność służbowa, cywilno – prawna i karna pracowników za zaniedbania wywołujące szkodę pracodawcy lub osoby trzeciej – praktyka, orzecznictwo sądowe.
 • Wykorzystanie wyników kontroli i audytu wewnętrznego w zarządzaniu jakością.
 • Fundusze europejskie – obligatoryjny audyt i kontrola wewnętrzna.
 • Zamówienia publiczne – kontrola prawidłowości.

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte