Cel szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach finansowych i księgowych, a także dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie obsługi programu Excel, w szczególności dot. analizy i przedstawiania danych księgowych i finansowych.
 • Zajęcia prowadzone są z naciskiem na zajęcia praktyczne/warsztaty.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

Korzyści z uczestnictwa:

Uczestnik szkolenia otrzyma ogromna dawkę wiedzy popartą przykładami i ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnik szkolenia pozna zaawansowane zagadnienia z zakresu danych w programie Excel, ich analizy, przedstawiania w formie graficznej. Uczestnik pozna rodzaje i techniki tworzenia zaawansowanych tabel oraz nabędzie wiedzę z zakresu importu danych, ochrony arkusza.

Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Excel dla księgowych - najważniejsze informacje

Program szkolenia:

 • Ochrona arkusza i skoroszytu,
 • Przetwarzanie danych przy użyciu funkcji na potrzeby analizy finansowej,
 • Statystyczna analiza danych, Import danych ze ]źródeł zewnętrznych,
 • Przetwarzanie danych tekstowych, Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami,
 • Wielopoziomowe grupowanie danych,
 • Prognozowanie finansowe,
 • Analiza i wyszukiwanie danych,
 • Optymalizacja złożonych problemów za pomocą narzędzia Solver,
 • Narzędzie Szukaj wyniku,
 • Raport tabeli przestawnej jako zaawansowane narzędzie analizy działalności firmy,
 • Wykresy – wizualizacja danych finansowych.

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte