Szkolenie MS Excel i MS Word - Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób z podstawową znajomością obsługi komputera w zakresie pakietu Office, do pracowników biurowych, a także do osób, które chcą przyspieszyć i udoskonalić swoją pracę na programach pakietu Office i podnieść kwalifikacje z zakresu obsługi programów Word i Excel.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne/warsztaty.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

Sprawdź także: szkolenie Microsoft Office

 

Korzyści z udziału w szkoleniu MS Excel i MS Word:

Uczestnik szkolenia otrzyma ogromna dawkę wiedzy popartą przykładami i ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnik szkolenia pozna zaawansowane funkcje programów Word i Excel. Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Program szkolenia MS Excel/ Ms Word:

  • MS Word: formaty plików, szablony dokumentów i ich wykorzystywanie, diagramy i schematy, importowanie danych, wykorzystywanie funkcji do obliczeń, tworzenie rozbudowanych tabeli, tworzenie spisów treści, ochrona i ograniczanie dostępu do dokumentu, wykorzystywanie bazy danych.
  • MS Excel: zaawansowane formuły, funkcje operujące na tekstach i funkcje finansowe, formatowanie zależne od formuły, zaawansowane filtry, walidacja danych, sumy częściowe, ochrona danych- komórek, arkuszy i skoroszytów, tabele i wykresy przestawne.

 

Zapytaj o szkolenie zamknięte