CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań kasjera walutowego. Program został opracowany według wytycznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego i obejmuje m.in. zagadnienia identyfikacji, przyjmowania znaków pieniężnych oraz zasady postępowania z falsyfikatami, elementy prawa dewizowego, odpowiedzialności materialnej kasjera.

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Organizacja pracy kasjera
  • Cechy i zabezpieczenia znaków pieniężnych
  • Pieniądze zagraniczne, ich identyfikacja oraz metody fałszerskie
  • Pieniądze polskie (PLN), ich identyfikacja oraz metody fałszerskie
  • Rozpoznawanie falsyfikatów
  • Ustawa z dnia 27.07.02. Prawo dewizowe, rozporządzenie MF w sprawach ogólnych zezwoleń dewizowych.
  • Prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej
  • Realizacja zadań nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
  • Egzamin

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte