Gdański Urząd Pracy

Gdański Urząd Pracy

"Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny. Zakres tematyczny zajęć i sposób ich prowadzenia pozwolił na podniesienie wiedzy i kwalifikacji osób bezrobotnych. Przebieg współpracy pozwala nam postrzegać PTE Oddział w Gdańsku jako partnera profesjonalnie i rzetelnie realizującego zlecone mu zadania. Mając na uwadze powyższe udzielam pozytywnych referencji, uznając instytucję za merytorycznie i organizacyjnie przygotowaną do przeprowadzenia tego rodzaju szkoleń."

Wróć