Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

"Na zlecenie tutejszego Sądu PTE przeprowadziło szkolenie warsztatowe z bloku płacowego dla pracowników Oddziału Kadr i Oddziału Finansowego. W opinii słuchaczy wiedza była przekazywana w sposób zrozumiały i kompetentny."

Wróć