Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

pod redakcją Joanny Frycy i Dagmary Wach, PTE, Gdańsk 2007.

Wróć