Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki

pod redakcją naukową Hanny Klimek i Tomasza Nowosielskiego, Gdańsk 2013

Wróć