Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie, praca zbiorowa

pod redakcją E. Ignaciuk i J. Stefaniak. PTE, Gdańsk 2006.

Wróć