Cel szkolenia:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które chcą poznać zasady kultury języka polskiego i poprawności językowej w pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji samorządowej lub rządowej, w obsłudze sądów, kancelarii itd. Nabyta wiedza pozwoli na efektywniejsze konstruowanie pism oficjalnych w codziennej pracy. Zajęcia prowadzone są z naciskiem na zajęcia praktyczne/warsztaty. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Efekty szkolenia:

  • znajomość istotnych zasad poprawnej polszczyzny – ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych
  • wyeliminowanie częstych błędów językowych (z naciskiem na błędy w pismach urzędowych)
  • pozyskanie umiejętności tworzenia i redagowania tekstów zrozumiałych dla odbiorców, przejrzystych, skutecznie przekazujących informacje

Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Program szkolenia :

  • Wprowadzenie.
  • Błędy w pismach oficjalnych – ortografia i interpunkcja.
  • Budowa formalna pisma oficjalnego.
  • Odmiana wyrazów, tworzenie zdań w pismach oficjalnych.
  • Słownictwo i stylistyka wypowiedzi oficjalnej.
  • Spójność tekstów oficjalnych – podstawa zrozumiałości tekstów.

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte