Bezpłatny kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych z egzaminem - kat. I WJO

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu Azymut: Praca:

  • Szkolenie pt.: Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych z egzaminem - kat. I WJO
  • Start - luty 2019 (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku - konkretny termin rozpoczęcia zostanie ustalony na początku stycznia)
  • Szkolenie odbędzie się w Gdańsku.
  • Program kursu jest zgodny z wytycznymi
  • Szkolenie bezpłatne dla mężczyzn, którzy ukończyli 30 lat i nie pracują. Kurs jest skierowany do osób zamieszkujących województwo pomorskie (w szczególności Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiat gdański, powiat kartuski) oraz należących do jednej z grup: wykształcenie maks. ponadgimnazjalne, osoby 50+, długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy bez pracy), niepełnosprawność.
  • Zwracamy koszty dojazdu dla osób spoza miejsca, w którym odbędzie się szkolenie.
  • Uczestnik szkolenia otrzymuje stypendium szkoleniowe.
  • Na zgłoszenia czekamy do 22.01.2019
  • Szkolenie odbywa się w ramach projektu Azymut: Praca. Poprzedzone jest spotkaniem z doradcą zawodowym. Po szkoleniu obowiązkowe jest odbycie stażu oraz dla najlepszych - zatrudnienie!

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zostaw swoje dane - skontaktujemy się!

Proszę dodać 2 i 3.