CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • logistycznego zarządzania procesem dystrybucji
 • kształtowania sieci dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozplanowania sieci magazynowej
 • wykorzystania w procesach logistycznych prognoz sprzedaży
 • planowania potrzeb dystrybucyjnych
 • ustalania polityki zarządzania zapasami dystrybucyjnymi
 • budowy systemu controllingowego w obszarze dystrybucji

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Logistyka zaopatrzenia, dystrybucji i zarządzanie transportem
 • Ustalanie potrzeb materiałowych netto i brutto
 • Wybieranie form zakupu
 • Zarządzanie poziomem zapasów
 • Ustalanie wielkości i terminów zapasów
 • Przyporządkowanie planowanych zakupów do komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • Identyfikowanie wąskich gardeł w zakresie dostaw i planowania awaryjnych dostaw
 • Sporządzanie bazy danych planowanych potrzeb materiałowych
 • Zasada podziału materiału na magazynowy i niemagazynowy / Just – In- Time /
 • Identyfikowanie opakowań do struktury zakupu
 • Dobieranie opakowań do struktury zakupu
 • Automatyczna identyfikacja wyrobów
 • Zastosowanie technik informatycznych w transporcie
 • Dobieranie środków transportu do realizacji dostawy
 • Systemy informatyczne w logistyce i gospodarka elektroniczna
 • Pozyskiwanie informacji o produktach i usługach poprzez wykorzystanie Internetu
 • Wykonywanie dokumentów graficznych na podstawie pozyskanych informacji z analizy rynku
 • Przekazywanie informacji z wykorzystaniem komunikatorów internetowych i grup dyskusyjnych

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte