30 listopada 2007 roku zakończył się projekt
"TO LUDZIE SĄ NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM - PROGRAM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO MIESZKAŃCÓW POMORZA" realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku.


Projekt był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 - rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
W ramach projektu "TO LUDZIE SĄ NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM"- finansowanego przez Unię Europejską oraz budżet państwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ciągu 19 miesięcy zostało zorganizowanych 26 szkoleń - doskonalących zawodowo. Z bezpłatnych kursów skorzystały 454 pracujące osoby, zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji zawodowych po godzinach pracy.
Ofertę przygotowano w oparciu o sytuację na lokalnym rynku pracy oraz indywidualne potrzeby zgłaszane przez odbiorców. Uczestnicy mogli podwyższać kwalifikację na kursach z zakresu:

 • języków obcych (język: angielski, niemiecki i rosyjski)
 • wykorzystywania technik informacyjnych i komunikacyjnych 
  (Excel w analizie finansowej, MS Power Point, Office w praktyce)
 • finansów (Specjalista ds. kadrowo - płacowych, Samodzielny księgowy, Główny księgowy, Specjalista ds. audytu finansowego i kontroli wewnętrznej)
 • prowadzenia prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych
 • pozyskiwania funduszy unijnych

Aby umożliwić osobom z terenów zmarginalizowanych województwa pomorskiego skorzystanie z bezpłatnych szkoleń, zajęcia zostały zorganizowane nie tylko w Gdańsku, ale także w Tczewie i Wejherowie.
Przeprowadzone szkolenia wzbudziły zainteresowanie wśród przedstawicieli wielu zawodów, spotkaliśmy się m. in. z: księgowymi, specjalistami ds. kadr i płac, menedżerami, handlowcami, windykatorem, kierowcą autobusu, referentami, inspektorami, konsultantami, brygadzistą, dietetyczką, nauczycielem, barmanem, elektrykiem, kontrolerem celnym, inspektorem BHP, hydraulikiem i wieloma innymi bardzo ciekawymi i sympatycznymi ludźmi :)
Celem projektu było wzmocnienie potencjału zawodowego mieszkańców województwa pomorskiego. Aż 94, 93% uczestników programu uznało, że podniosło swoje umiejętności praktyczne, a  96,38 % poszerzyło wiedzę (przed szkoleniem tylko 30,22 % posiadało jakąkolwiek wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia).
Przebadaliśmy kwestionariuszem 6 miesięcy po szkoleniu 297 (z 454) uczestników, żeby dowiedzieć się czy zdobyta podczas kursów wiedza przydała im się w życiu zawodowym i jak wpłynęła na dalszą karierę zawodową. Nie mogliśmy przeprowadzić tej ankiety wśród wszystkich uczestników, ponieważ termin "ankiety 6 miesięcy po" wykraczał poza granice czasowe trwania projektu.  Pomimo tych przeszkód rezultaty badań są bardzo pozytywne, świadczy o tym fakt, że 14,47% beneficjentów z 297 zmieniło miejsce pracy na bardziej odpowiadające ich preferencjom (w projekcie założono, że zaledwie  8 osób dokona zmiany miejsca pracy, a było tych osób aż 43). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku awansu zawodowego, gdyż przyjęto, że 12 uczestników otrzyma awans, a tym czasem wskaźnik rezultatu wyniósł 11,11% (czyli 33 osoby z 297).

Bardzo miłą informacją jest również fakt, iż 95,39% uczestników dobrze ocenia poziom prowadzenia zajęć i uważa, że na pewno przydadzą się one w życiu zawodowym. Natomiast ponad 90,1% kursantów twierdzi, że szkolenie spełniło ich oczekiwania względem kształcenia ustawicznego. O sukcesie projektu świadczy również to, że aż 89,43% beneficjentów było bardzo zadowolonych z możliwości uczestnictwa w naszym projekcie.
Wszystkie przedstawione powyżej dane uzyskaliśmy dzięki monitorowaniu kursów poprzez przeprowadzenie ankiet zarówno przed jak i po szkoleniach, a także dzięki ankietom ewaluacyjnym. Pozostałe wyniki, które otrzymaliśmy to:

 • 95,37 % uczestników stwierdziło, że szkolenie było odpowiednie do ich potrzeb zawodowych;
 • 88,98 % podniosło swoje kwalifikacje
 • 54,40 % uczestników chce starać się o awans lub zmienić pracę na związaną z tematyką szkolenia
 • 90,30 % chce brać udział w dalszych szkoleniach podnoszących kwalifikacje
 • u 81,72 % respondentów  wzrosła wskutek szkolenia wiara we własne siły i umiejętności

Zainteresowanie projektem przeszło oczekiwania organizatorów szkoleń, powstały bardzo długie listy rezerwowych, gdyż wiele osób spełniało kryteria naboru, ale z powodu braku miejsc nie mogli wziąć udziału w projekcie. Liczba chętnych zgłaszających się podczas rekrutacji oraz liczne zapytania dotyczące kolejnych działań podejmowanych w najbliższej przyszłości przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach funduszy unijnych, mobilizuje PTE do dalszego pozyskiwania środków EFS i organizowania szkoleń służących podwyższaniu kwalifikacji i podnoszeniu umiejętności w regionie.  


Chcielibyśmy serdecznie podziękować  wszystkim naszym beneficjentom oraz kadrze trenerskiej za zaangażowanie jakie wykazaliście Państwo podczas naszych spotkań. Dziękujemy również wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację projektu, bez których projekt "TO LUDZIE SĄ NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM" nie mógłby zostać zrealizowany.

 
 
gancarz.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk

Dom Ekonomistów, 80-830 Gdańsk, Długi Targ 46/47

tel. 058 301 54 61, 058 301 99 71, kom. 606 443 484,

e-mail: biuro@gdansk.pte.pl