CEL SZKOLENIA:


Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w jednostkach administracji publicznej, dla osób zarządzających i pracujących w działach finansowych i zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkolenie skierowane także dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu dyscypliny finansów publicznych i skutków jej naruszenia.Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej w przedziale godzinowym od 8.00 do 16.00, jak również w systemie weekendowym. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów i wieloletnich praktyków w zakresie administracji publicznej i zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne, case study.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:


Uczestnik szkolenia zapozna się z zasadami i aspektami prawnymi związanymi z dyscyplina finansów publicznych, będzie znał skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz procedurę zachowania się przy składaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu. Uczestnik szkolenia zapozna się z orzecznictwem w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, będzie potrafił scharakteryzować poszczególne czyny należące do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne, case study.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

  • Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych
  • Skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi
  • Naruszenia dyscypliny finansów publicznych – rozstrzygnięcia spraw
  • Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych
  • Kary, przedawnienia, zatarcia ukarania
  • Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu
  • Charakterystyka poszczególnych czynów kwalifikowanych do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • Przegląd orzecznictwa

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte