Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest w szczególności dla pracowników działów sprzedaży, działów handlowych, działów obsługi klienta; pracowników call center, telemarketerów; doradców klienta, przedstawicieli handlowych, koordynatorów sprzedaży; kadry kierownicza; specjalistów biorących udział w negocjacjach a także dla osób planujących swoją karierę w sprzedaży.

 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych
 • Poznanie mechanizmów podejmowania decyzji zakupowych
 • Zdobycie praktycznej wiedzy, jak sprzedawać lepiej i więcej
 • Nabycie umiejętności, jak zbierać informacje by maksymalizować efektywność sprzedaży bezpośredniej
 • Nabycie umiejętności uwolnienia się od myśli i postaw, które odbierają sprzedaż
 • Trening umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy z klientem

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne/warsztaty.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

Korzyści z udziału:

 • zbudować właściwe przekonania na temat sprzedaży,
 • dopasować swój styl komunikacji do stylu komunikacji rozmówcy,
 • tworzyć i utrzymywać z Klientem dobre relacje,
 • zadawać trafne pytania i pozyskiwać od Klienta informacje istotne dla procesu sprzedaży,
 • parafrazować wypowiedzi Klienta w celu potwierdzenia ich zrozumienia i podsumowania wypowiedzi Klienta,
 • używać podczas prezentacji i skutecznych argumentów sprzedażowych,
 • radzić sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami Klienta,
 • zamykać proces sprzedaż przez wykorzystanie poznanych technik zamykania.

Główne moduły:

 • Budowanie bazy klientów.
 • Przygotowanie do wizyty handlowej
 • Struktura rozmowy handlowej.
 • Etapy wizyty handlowej oczami sprzedawcy i klienta.
 • Telefoniczne umawianie spotkań.
 • Otwarcie rozmowy handlowej.
 • Typologia klientów, rozpoznawanie typu klienta i adekwatne do danego typu prowadzenie spotkania
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta.
 • Prezentowanie oferty – język cech, zalet i korzyści.
 • Metody obrony ceny.
 • Zastrzeżenia klientów – kłopot czy okazja?.
 • Zamknięcie rozmowy handlowej.

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte