mgr Elżbieta Chabowska

Wykształcenie:
wyższe ekonomiczne –  mgr ekonomii

Praca zawodowa:

Od 1992 roku nieprzerwanie pełniła funkcję dyrektora ekonomicznego lub dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach prawa handlowego.

Od 2002 roku Prezes Zarządu  El count Audit I  Consulting Sp. z o.o. w Sopocie
Wykonuje zawód biegłego rewidenta
Biegły sądowy od 1994 roku
Weryfikator z ramienia Krajowej Komisji Nadzoru Biegłych Rewidentów.

Działalność społeczna:
Kolejną  kadencję  Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku

Na Krajowym Zjeździe PTE w grudniu 2005 roku wybrana na Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wróć