prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska

Wykształcenie:

  • 1963-68 WSP, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, mgr geografii, 1975-77 dr, UG, Wydz. Ekonomiki Transportu, 1978 dr, UG, Wydz. Ekonom., 1997 hab., 2001 prof.

Praca zawodowa:

  • 1968-1970 nauczyciel w SP Nr 16 w Szczecinie, 1970-1976 pracownik naukowo – techniczny UG, Wydz. Humanist.,
  • 1976-1978 st. asystent UG, Wydz. Ekonomiki Transportu, 1978-1997 adiunkt, 1997-2001 prof. UG dr hab., Wydz. Ekonom., od 2001 prof. dr hab. UG Wydz. Ekonomiczny.

Publikacje:

  • ponad 450 publikacji: autorskich i współautorskich opracowań książkowych w języku polskim i angielskim, artykułów naukowych, habilitacyjnych, dysertacji doktorskich, artykułów opublikowanych w formie tradycyjnej i wirtualnej, ekspertyzy, opinie, uczestnictwo w programach międzynarodowych i krajowych, projektach w ramach consultingu i doradztwa dla podmiotów gospodarczych.

Odznaczenia i nagrody:

  • liczne Nagrody Rektora UG, Nagrody Rektora EUH-E, Nagroda Ministra za monografię profesorską 2001, Nagroda Ministra Transportu za najlepszą publikację o tematyce transportowej 2006, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej.

Działalność społeczna:

  • na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – od 2001 r. funkcje w Oddziale Gdańskim i członek Zarządu Krajowego PTE.

Zainteresowania:

  • zgłębianie wiedzy, literatura – beletrystyka, podróże

Wróć