Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Kadencja: 09.02.1993 r. – 20.06.2001 r.

Prof. dr hab. Danuta Rucińska

Kadencja: 20. 06. 2001 r. – 18.09.2021 r.

dr hab. prof. UG Beata Majecka

Kadencja: 18.09.2021 r. – obecnie