CEL SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają podjąć pracę w dziale księgowości, biurze rachunkowym, a także dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie. Szkolenie z zakresu podstaw księgowości odbywa się w formie stacjonarnej w przedziale godzinowym od 8.00 do 16.00, jak również w systemie weekendowym. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych księgowych, wykwalifikowanych trenerów.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim z naciskiem na zajęcia praktyczne/warsztaty.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych, podczas szkoleń zapewniony jest słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Uczestnik szkolenia otrzyma ogromna dawkę wiedzy popartą przykładami i ćwiczeniami praktycznymi. Pozna zagadnienia z zakresu finansów, podstaw prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń. Zapozna się z aktualnymi przepisami prawa w zakresie rachunkowości i podatków, będzie potrafił samodzielnie prowadzić księgowość małej i średniej firmy, będzie rozumiał zasady bilansowe i system podatkowy w Polsce. Uczestnik szkolenia pozna obsługę programów komputerowych do księgowania, fakturowania, opłacania składek do ZUS w formie elektronicznej.

Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

Program szkolenia obejmuje 80 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć praktycznych.

  • Podstawowe zagadnienia z Prawa Pracy
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • Rozrachunki z ZUS, US
  • PKPIR, Zasady bilansowe, podstawy finansów
  • Przepisy podatkowe
  • Dokumentacja księgowa, obsługa komputerowych programów do fakturowania, księgowości

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku jest partnerem edukacyjnym Sage Sp. z o.o.

Kurs księgowości realizowany jest z wykorzystaniem legalnego oprogramowania dostarczonego przez Sage sp. z o.o

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte