Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie od strony teoretycznej i praktycznej do pracy w biurze i administracji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnik kursu po jego ukończeniu będzie dysponował wiedzą, która w swobodny sposób pozwoli mu wykonywać dany zawód. Pozna techniki i sposoby prawidłowej organizacji swojego stanowiska pracy oraz biura, zgłębi informacje z zakresu etyki zawodu, będzie potrafił posługiwać się urządzeniami biurowymi, a także uzyska wiadomości z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy.

Program szkolenia:

  • Organizowanie stanowiska pracy
  • Organizacja czasu pracy w biurze/ sekretariacie
  • Planowanie harmonogramów, spotkań
  • Podstawy obsługi komputera
  • Gospodarka magazynowa w tym obsługa Programu Subiekt 5 EURO
  • Zasady wystawiania faktur
  • Prowadzenie dokumentacji biurowej i zasady redagowania pism
  • Obsługa urządzeń biurowych
  • Podstawowe zagadnienia z prawa handlowego i cywilnego
  • Elementy prawa pracy i prawa administracyjnego

 

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte