Bankowość mobilna - (nie)bezpieczna?

Bankowość mobilna - (nie)bezpieczna? 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku rozpoczyna działania realizacji projektu z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Okres realizacji projektu:

 styczeń – marzec 2018

 

Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa młodych użytkowników mobilnych aplikacji bankowych przy jednoczesnym zachęceniu do korzystania z nich.

Beneficjenci:
Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego, w szczególności z powiatu puckiego i wejherowskiego.
W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia które będą obejmowały:
- statystyki dot. korzystania z aplikacji mobilnej bankowości w Polsce 2015-2017 - bezpieczeństwo transakcji, zagrożenia i ryzyka- sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji- złote zasady bezpieczeństwa  - korzyści wynikające z korzystania z mobilnych aplikacji bankowych   - kierunki i możliwości rozwoju mobilnej bankowości  - biometria w bankowości mobilnej, hybrydowe rozwiązania na smartfonach  - przykłady wyłudzania haseł, fałszywych maili, wiadomości 

Zapraszamy zainteresowane szkoły średnie do udziału w naszym projekcie.

W sprawie udziału w projekcie prosimy o kontakt – 790 290 858  

Zapraszamy do udziału!