O projekcie Level UP!

Projekt zrealizowany w okresie:  grudzień 2020 - listopad 2022

 • PROGRAM: Erasmus+
 • SEKTOR PROGRAMU: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych
 • NAZWA I NUMER PROJEKTU: LEVEL UP! Nr: 2020-1-PL01-KA204-082188
 • LIDER PROJEKTU: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
 • OKRES TRWANIA PROJEKTU: Realizacja i implementacja projektu przewidziana na 24 miesiące (Początek projektu: 01.12.2020, koniec: 30.11.2022
 • OBSZAR PROJEKTU: Edukacja pozaformalna dorosłych
 • BUDŻET: Całkowita wartość projektu 55.730,00 EUR
 • PARTNERSTWO: 3 partnerów w tym Partnerzy z Polski, Hiszpanii i Łotwy

                                                                   

Projekt “Level Up!” to projekt skoncentrowany na analizie dobrych praktyk związanych z edukacją pozaformalną osób dorosłych w 3 krajach europejskich. Analiza ta obejmie najlepsze praktyki oraz doświadczenia partnerów z 3 organizacji i ma na celu doprowadzić do:

- wypracowania metod systematycznego doskonalenia osób prowadzących szkolenia (trenerów) dla osób dorosłych (zwiększenie, jakości, poszerzenie oferty)

- dostosowania treści szkoleniowych do uczestników o niskich umiejętnościach zawodowych oraz o specyficznych potrzebach.

Wszystko to ma się przyczynić nie tylko do podniesienia kompetencji naszych organizacji, ale udoskonalenia i poszerzenia naszej oferty, ale także umiejętności i technik pracy naszej kadry w zmieniającym się szybko otoczeniu.

Projekt Level UP! w liczbach:

 • 12 ekspertów zaangażowanych w prace nad projektem w naszych 3 organizacjach;
 • 12 osób uczących się zaangażowanych w projekt bezpośrednio i min. 30 pośrednio dzięki przekazywaniu naszych dobrych praktyk
 • 12 wypełnionych kwestionariuszy ewaluacyjnych na każdym etapie projektu
 • 5 innych instytucji chętnych do współpracy z partnerami projektu
 • 10 nowych partnerstw międzynarodowych
 • Księga dobrych praktyk

Jest to projekt innowacyjny!

Dotychczas nie było podobnego projektu realizowanego w woj. pomorskim oraz regionach partnerów, które dotyczyłyby przekazania wiedzy i dobrych praktyk w odniesieniu do naszej grupy docelowej - edukacji osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem, ale także aktywnych zawodowo dążących do przebranżowienia, dostosowania swoich kwalifikacji pod kątem rynku pracy czy nabycia nowych umiejętności w trybie edukacji pozaformalnej.

Innowacja w projekcie to interdyscyplinarne podejście do tematu edukacji pozaformalnej osób dorosłych, często zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie skupiamy się bezpośrednio na środowisku, w którym odbywa się proces edukacyjny, połączymy techniki trenerskie z trzech zupełnie innych krajów, zestawiając je z proaktywnym podejściem i motywacją do nauki, poszerzając to dodatkowo o elementy międzykulturowego uczenia się i wzbogacić nasze doświadczenia w każdym kraju o doświadczenia z pozostałych dwóch krajów partnerskich.