Koniec realizacji projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Gdańsku od lipca 2006 do września 2007 realizowało projekt finansowany ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, noszący tytuł "Układam puzzle
swojego życia". Skierowany był on do dwóch, związanych ze sobą grup - młodzieży w wieku
15-24, wychowującej się bądź wciąż utrzymującej kontakt, z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz do wychowawców tej młodzieży.Do współpracy przystąpiły cztery placówki z Trójmiasta:
- Dom Dziecka w Gdańsku
- Dom Integracyjno-Rodzinny w Gdańsku
- Dom Dziecka "Na wzgórzu" w Sopocie
- Dom Dziecka w Gdyni.

gancarz.pl  


Zgodnie z założonym planem, młodzież i wychowawcy wzięli udział w szkoleniach i warsztatach specjalnie przygotowanych dla obu grup. Młodzież skorzystała z kursów zawodowych:

-

Nowoczesny sprzedawca z obsługa kas fiskalnych

-

Telemarketing - zarabiaj pieniądze w domu

-

Prowadzenie nowoczesnego sekretariatu

-

Prawo jazdy kategorii B

Ponadto dla tej grupy zorganizowane zostały warsztaty wyjazdowe - Interpersonalne oraz Aktywnych metod poszukiwania pracy. Pedagodzy mieli swój własny blok zajęciowy. Składał się on z czterech treningów terapii ericksonowkiej:

-

Chochlik męczybrzuszek - psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi,

-

W kuźni Hefajstosa - terapia dzieci agresywnych,

-

Jeden mały krok, wiele małych kroków - terapia ofiar i sprawców przemocy,

-

Terapia osób wykorzystywanych seksualnie.


Podobnie jak młodzież, wychowawcy wzięli również udział w wyjazdowych warsztatach. Dla nich przygotowany został temat Zarządzania czasem i panowanie nad stresem.
W sumie projekt objął 103 osoby - 46 wychowawców oraz 57 wychowanków. Każda z tych osób, po zakończeniu szkolenia, wypełniała ankietę mającą na celu ocenić poziom merytoryczny szkolenia, a także jego organizacje. Dla obu grup powstały osobne zestawienia prezentujące poziom zadowolenia.
Z ankiet dla młodzieży można wyczytać:

-

aż 93% uczestników uznało, iż w skutek szkolenia podniosło swoje kwalifikacje,

-

innym wysokim wskaźnikiem jest wiara we własne siły umiejętności - 81% beneficjantów napisało, że wzrosła ona dzięki szkoleniu,

-

także, w oczach uczestników zwiększyły się ich umiejętności społeczne - 88% byłych kursantów dzięki szkoleniu chce brać udział w życiu wspólnot, w których się znajduje lub będzie znajdować,

-

najwyższe oceny otrzymały inne działania - 95 % beneficjentów stwierdziło, że wzrosło ich poczucie odpowiedzialności za własne życie, a 92% jest zadowolonych z kursów, w których wzięła udział oraz uważa je za przydatne,

-

najniżej, ale satysfakcjonująco, oceniony został wskaźnik odnoszący się do pracy - tylko 71% chce podjąć zatrudnienie związane z ukończonym szkoleniem. Niższy poziom tego wskaźnika wynika z młodego wieku uczestników szkolenia, kiedy to raczej myśli się o szkole, a nie o pracy.


Wychowawcy w swoich ankietach oceniali kursy, biorąc pod uwagę inne czynniki. Po zebraniu danych, otrzymane zostały następujące wyniki:

-

95% uczestników szkolenia uznało, iż wskutek udziału z zajęciach wzrosły ich kwalifikacje, co przełoży się na poprawę jakości wykonywanej pracy oraz szkolenie wpłynęło na wzrost ich motywacji i wiary we własne siły, a także na rozwinięcie ich umiejętności interpersonalnych

-

niewiele mniej, bo 93% kursantów, ma zamiar wziąć udział w dalszych szkoleniach zwiększających ich umiejętności i kwalifikacje oraz oceniło szkolenie, w którym brało udział jako bardzo dobre

-

najlepiej ocenione zostały własny poziom satysfakcji z ukończonego szkolenia - 98% badanych respondentów napisało, że szkolenie spełniło ich oczekiwania, a 100% uznało, że szkolenia pomogą im w codziennej pracy.


Poza ankietami, badającymi stan bezpośrednio po zakończeniu szkolenia, przeprowadzone zostały trzy badania - rozmowy z uczestnikami szkoleń, w sześć miesięcy po zakończeniu kursu. Zadane zostały dwa pytania - o podjęcie pracy oraz chęć kontynuacji szkolenia. Wyniki przekroczyły oczekiwania - aż 12 wychowanków podjęło pracę (w projekcie planowane było, że tylko dwoje), a 18 kontynuuje dalszą naukę (by projekt został zrealizowany, wystarczyło przekroczyć próg wysokości 14 osób). Jest to prawdopodobnie efekt dobrej koniunktury i zapotrzebowania na "ręce do pracy" w gospodarce, ale też wzrost świadomości, że im jest się bardziej aktywnym i wierzy w swe możliwości, tym łatwiej znaleźć sobie potem swoje miejsce w życiu.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu w tym, dyrektorom placówek oraz innym osobom, które utrzymywały bieżący kontakt z nami, wspierając słowem i czynem. Młodzieży i wychowawcom, za sumienne uczestnictwo w zajęciach, wykładowcom za duże zaangażowanie w prowadzenie zajęć oraz wszystkim, bez których projekt stałby się tylko prostym zbiorem działań spisanych na kartkach papieru.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!Projekt w liczbach:

-

w ramach projektu odbyły się 3 kursy zawodowe, 1 kurs prawa jazdy, 4 warsztaty terapii ericksonowskiej oraz 6 warsztatów wyjazdowych

-

w szkoleniach wzięło udział 46 wychowawców oraz 57 wychowanków

-

w realizację projektu zaangażowane były 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze z Trójmiasta

-

zrealizowane zostało 517 godzin szkoleń i warsztatów,

-

102 osoby otrzymały zaświadczenia zakończenia szkoleń,

-

po kursach 12 osób spośród młodzieży biorącej udział w zajęciach, podjęło pracę,

-

projekt trwał 15 miesięcy,

-

zjedzonych zostało setki obiadów, wypito mnóstwo kawy, herbaty i wody mineralnej,

-

rozdano 48 mp3 playerów,

 

...oraz wykonano bardzo dużo telefonów, wysłano setki maili, zapisano masę kartek i zawiązano parę dobrych znajomości!