Akredytacje i certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada poniższe certyfikaty i akredytacje:

 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod numerem 2.22/00030/2004
 • Akredytacja MENiS decyzją nr 65/2004
 • Akredytacja MENiS decyzją nr 40/2011
 • Akredytacja Kuratorium Oświaty decyzją nr 28/2014
 • Certyfikat nr 1132\2012 Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10
Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie działalności szkoleniowej.

W dniu 23 maja 2012r. podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku odbyło się wręczenie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Z rąk przedstawiciela jednostki certyfikującej, Certyfikat Nr 1132/2012 potwierdzający, że system zarządzania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:

Prowadzenia działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe odebrała Prezes Pani prof. Danuta Rucińska.
Wręczenie certyfikatu było uwieńczeniem wielomiesięcznej pracy dostosowywania naszej praktyki postępowania do wymagań międzynarodowego standardu jakim jest norma ISO 9001, a co za tym idzie spełniania jej fundamentalnych założeń:

 • orientacji na klienta,
 • realizacji działalności w ustalonych i nadzorowanych warunkach,
 • doskonalenia ustanowionego systemu zarządzania.

Jesteśmy pierwszym Oddziałem PTE, który podjął to wyzwanie.

Pierwszy krok mamy już za sobą – zdobyliśmy certyfikat SZJ, ale przed nami dalsze wyzwania w jego utrzymaniu, a przede wszystkim praca nad doskonaleniem metod naszego postępowania, aby jak najlepiej zaspakajać oczekiwania naszych Klientów, zarówno te wyrażone jak i te niewypowiedziane.

Polityka Jakości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku

Polityka Jakości 2020.pdf Pobierz
Akredytacja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku:

Decyzją nr 65/2004 z 20 grudnia 2004 r. , 40/2011 z 18 listopada 2011r. oraz 28/2014 Pomorski Kurator Oświaty przyznał naszej placówce akredytację potwierdzającą, że spełnia ona wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 227, poz. 2248). Tym samym potwierdził, że PTE w Gdańsku zapewnia wysoką jakość prowadzonej działalności szkoleniowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację na prowadzenie kursów:

 • Z zakresu podstaw obsługi komputera
 • Z zakresu audytu finansowego i kontroli wewnętrznej
 • Z zakresu prowadzenia kadr
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Z zakresu księgowości
 • Gospodarka magazynowa z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych
 • Pracownik administarcyjno-biurowy projektów finansowych i funduszy UE
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Zarządzanie projektami finansowymi z funduszy UE
 • Operator komputerowych programów księgowych
 • Nowoczesny sekretariat
 • Nowoczesny sprzedawca
 • ABC przedsiębiorczości- prowadzenie działalności gospodarczej wraz z pisaniem biznesplanu
 • Okresowe szkolenie BHP dla służb
 • Grafika komputerowa
 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń

Certyfikaty do pobrania