Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie trwa 3 godziny

Rozpoczęcie 09:00 

Zakończenie 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 04.10.2022 koszt szkolenia dla jednej osoby to 450 ,- zł brutto – 40 zł zniżki! – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 490 zł

Materiały:

Każdy uczestnik otrzyma pakiet autorskich materiałów od trenera oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Liczba miejsc:

4 wolne miejsca

Opis szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online z praktycznymi przykładami z zakresu naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian Polskiego Ładu odbędzie się 04.01.2022 r. 

Program

 

I. Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 1. Podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”.
 2. Nowa ulga dla klasy średniej:
   – Roczne przychody a prawo do ulgi.
   – Miesięczne przychody a prawo do ulgi.
 3. Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi.
 4. Tzw. „ulga na powrót”.
 1.  Działalność wykonywania osobiście (umowa zlecenia, dzieło).
 1. Zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 2. Warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika.

II.  Podstawa obliczenia podatku od 1 stycznia 2022 r.

 1. Nowa skala podatkowa od 2022 r.
 2. Zasady odliczania nowych ulg pracowniczych od dochodu.
 3. Rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek.
 1. Pobór zaliczek na podatek przez pracodawców w 2022 r.
 1. Warunki stosowania „kwoty wolnej” – oświadczenie PIT-2.
 2. Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej „7,75%”.
 3. Rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego.
 4. Ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych.
 1. Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych na „Listach Płac”
       z zastosowaniem nowych ulg.
 1. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
 2. Wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika.
 3. Kto skorzysta a kto straci ?
 1. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 1. Rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 2. Składka zdrowotna od przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
 3. Przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych):
   dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej,
   ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek,
   minimalna podstawa wymiaru,
   miesięczne lub roczne rozliczenie składki,
   przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania,
   zasady zwrotu przez ZUS kwoty składki,
   prowadzenie więcej niż jednej działalności.
 4. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania:
   okres podlegania ubezpieczeniu,
   podmiot zgłaszający.

III.  Zmiany regulacji wspólnego opodatkowania małżonków
i osób samotnie wychowujących dzieci.

 1. Preferencyjne opodatkowanie małżonków.
 2. Poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów.

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.