Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Spotkania odbywają się w trybie weekendowym - soboty i niedziele, w godz. 9:00 - 17:00

Terminy zajęć:

 • 13-14.06.2020
 • 20-21.06.2020

Szkolenie trwa 40 godzin lekcyjnych

Miejsce:

Szkolenie odbędzie się w formie on-line.

Etapy zapisu na szkolenie:

 • Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online (wypełniając dane w polu "Zarejestruj się na ten kurs", a po rejestracji konta kliknięcie w "Zapisz mnie na ten kurs") lub wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej.
 • Po zapisie na koncie użytkownika można opłacić udział w szkoleniu korzystając z "szybkich płatności". Alternatywnie opłatę za udział w szkoleniu można uiścić przelewem tradycyjnym na numer konta podany w zakładce KONTAKT
 • Po potwierdzeniu otrzymaniu płatności, otrzymuje dostęp do Webinaru w formie linka, nie później niż jeden dzień przed szkoleniem.
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie loguje się do Webinaru poprzez przysłany link.
 • Po szkoleniu otrzymuję fakturę i certyfikaty uczestnictwa pocztą tradycyjną.
Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 29.05.2020 koszt szkolenia dla jednej osoby to 849,- zł brutto – 150 zł zniżki! – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 999 zł

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, przykładowe ćwiczenia rozliczeń składek oraz pendrive z przydatnymi materiałami.

 

Egzamin:

Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

 • Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)
Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane  na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652) oraz Certyfikat z kodami zawodów (242310).
Liczba miejsc:

4 wolne miejsca

Opis szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Kurs Akademia Płac skierowany jest zarówno do osób, które mają doświadczenie związane z kadrami i płacami i chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz tych, którzy które dopiero planują podjęcie pracy w tym zakresie.

Zajęcia praktyczne - poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, w szczególności w zakresie naliczania wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń.

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu kadr i płac oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kadr i płac.

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
 • WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY
 • SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • TWORZENIE LISTY PŁAC
 • ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 • OCHRONA WYNAGRODZENIA
 • ROSZCZENIA W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ, ODSZKODOWANIA, WYNAGRODZENIA PO USTANIU STOSUNKU PRACY
 • KONSEKWENCJE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ NA ROZRACHUNKI Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNO – PRAWNYMI

Istnieje możliwość uzyskania szczegółowego programu szkolenia - zapraszamy do kontaktu!

Wróć