Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Terminy zajęć:

 • 30-31.03.2019
 • 6-7.03.2019
 • 13.03.2019

Szkolenie trwa 50 godzin lekcyjnych

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), Sala numer 24

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 22.02.2019 koszt szkolenia dla jednej osoby to 999,- zł brutto – 100 zł zniżki! – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 1099 zł

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, Informator płacowy, przykładowe ćwiczenia rozliczeń składek oraz płytę CD z przydatnymi materiałami.

Podczas warsztatów komputerowych każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy.

Egzamin:

Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

 • Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)
Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). oraz certyfikat z kodami zawodu: Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)
Liczba miejsc:

6 wolnych miejsc

Opis szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Kurs Akademia Płac skierowany jest zarówno do osób, które mają doświadczenie związane z kadrami i płacami i chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz tych, którzy które dopiero planują podjęcie pracy w tym zakresie.

Zajęcia praktyczne - poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, w szczególności w zakresie naliczania wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń.

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu kadr i płac oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kadr i płac.

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
 • WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY
 • SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • TWORZENIE LISTY PŁAC
 • ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE
 • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 • OCHRONA WYNAGRODZENIA
 • ROSZCZENIA W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ, ODSZKODOWANIA, WYNAGRODZENIA PO USTANIU STOSUNKU PRACY
 • KONSEKWENCJE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ NA ROZRACHUNKI Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNO – PRAWNYMI
 • OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

 

Istnieje możliwość uzyskania szczegółowego programu szkolenia - zapraszamy do kontaktu!

Wróć