Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. 

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia. Na wskazany adres mailowy zamawiający otrzymuje instrukcje szkoleniowe oraz materiały do nauki.

Miejsce:

E-Learning

Cena:

Promocja: w przypadku zapisu powyżej 5 osób koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 50 zł brutto.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Materiały:

Przekazywane Państwu materiały szkoleniowe opracowane są na podstawie analizy celów dydaktycznych oraz efektów kształcenia i ułożone w taki sposób aby łatwo było "odnaleźć się" w tematyce działań BHP. Materiały obejmują pliki umożliwiające budowanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Egzamin:

Online - test jednokrotnego wyboru.

Liczba miejsc:

25

Opis szkolenia

Opis szkolenia

Szkolenie BHP organizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, która umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przekazywane Państwu materiały szkoleniowe opracowane są na podstawie analizy celów dydaktycznych oraz efektów kształcenia i ułożone w taki sposób aby łatwo było "odnaleźć się" w tematyce działań BHP. Materiały obejmują pliki umożliwiające budowanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Szkolenie zakończone jest egzaminem w formie testu oraz zwieńczone imiennym zaświadczeniem.

Program

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

  1. Prawo Pracy – regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia – rozpoznanie, analiza i ocena zagrożeń.
  3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – organizacja stanowisk pracy.
  4. Wypadki oraz choroby zawodowe - rozpoznanie i analiza przyczyn oraz zapobieganie.
  5. Wypadki – zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia.
  6. Szkolenia podległych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  7. Odpowiedzialność oraz skutki zaniedbań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  8. Ochrona przeciwpożarowa – dobre praktyki.

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.