Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie odbędzie się 1 lipca 2019 r. w godz. 09:00-16:00.

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala numer 34.

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 529.00 zł brutto

Promocja: w przypadku zapisu do 24 czerwca 2019 r. koszt szkolenia dla jednej osoby to 479.00 zł brutto. 

Materiały:

Materiały:

 • każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt, notes, długopis)
 • koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka)
 • każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 • wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wieloletni praktyk z zakresu praca pracy
Liczba miejsc:

6 miejsc wolnych

Program

 

 1. Zakres danych żądanych osobowych  kandydatów  do pracy i pracowników placówek oświatowych od stycznia 2019 r.
 2. Szczegółowe wymagania  dotyczące  akt osobowych  pracowników obowiązujące od stycznia 2019 r.
 3. Wymogi formalno - prawne podstawowych dokumentów sporządzanych  przy nawiązaniu stosunku pracy.
 4. Umowy cywilnoprawne zawierane w placówkach oświatowych a  cechy stosunku pracy.
 5. Zakres przedmiotowy  aktów wewnątrzzakładowych Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania oraz  wskazane rozwiązania prawne do wprowadzonych  dokumentów.
 6. Zakres przedmiotowy Regulaminu  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przetwarzanie danych osobowych do celów ZFŚS.
 7. E-zwolnienie od 1.12.2018 roku a usprawiedliwienie  nieobecności w pracy.
 8. Ujawnianie danych w trakcie zatrudnienia a przestrzeganie RODO (listy obecności, strony internetowe szkoły).
 9. Wymogi formalne świadectwa pracy.
 10. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie czasu pracy w stosunku do pracowników niepedagogicznych i prowadzenie ich ewidencji czasu pracy.
 11. Zmiany dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 r.
 12. Zmiany  w zakresie formy wypłaty wynagrodzenia za  pracę obowiązujące od 1.01.2019 r.
 13. Zmiany dotyczące elektronizacji i przechowywania akt pracowniczych  obowiązujące od 1.01.2019 r.
 14. Monitoring wizyjny w szkole oraz monitoring  poczty elektronicznej – podstawowe obowiązki pracodawcy.
 15. Indywidualne konsultacje. 

 

Wróć