Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Terminy zajęć:

 • 21-22.11.2020
 • 28-29.11.2020
 • 05-06.12.2020
 • 12-13.12.2020

Szkolenie trwa 80 godzin lekcyjnych. Spotkania odbywają się w godzinach 900 - 1700

Miejsce:

Szkolenie odbędzie się w formie on-line.

Etapy zapisu na szkolenie:

 • Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online (wypełniając dane w polu "Zarejestruj się na ten kurs", a po rejestracji konta kliknięcie w "Zapisz mnie na ten kurs") lub wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej.
 • Po zapisie na koncie użytkownika można opłacić udział w szkoleniu korzystając z "szybkich płatności". Alternatywnie opłatę za udział w szkoleniu można uiścić przelewem tradycyjnym na numer konta podany w zakładce KONTAKT
 • Po potwierdzeniu otrzymaniu płatności, otrzymuje dostęp do Webinaru w formie linka, nie później niż jeden dzień przed szkoleniem.
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie loguje się do Webinaru poprzez przysłany link.
 • Po szkoleniu otrzymuję fakturę i certyfikaty uczestnictwa pocztą tradycyjną.
Cena:

Promocja: w przypadku zapisu do 16.11.2020 koszt szkolenia dla jednej osoby to 1199,- zł brutto – 100 zł zniżki! – po tym terminie koszt udziału jednej osoby to 1099,-zł

Materiały:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, Kodeks Pracy, Informator kadrowy, wzory umów, wzór teczki osobowej, przykładowe ćwiczenia rozliczeń składek oraz pendrive z dodatkowymi materiałami.

Egzamin:

Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

 • Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307)
 • Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)
Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652) oraz certyfikat z kodami zawodu: Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307), Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)
Liczba miejsc:

6 wolnych miejsc

Opis szkolenia

OPIS SZKOLENIA

Kurs Kadry i płace z obsługą programów Symfonia i Płatnik realizowany jest od podstaw i skierowany jest do osób, które dopiero planują podjęcie pracy w tym zakresie.

Zajęcia praktyczne - poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, w szczególności w zakresie rozliczania czasu pracy w różnych systemach oraz naliczania wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń.

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu kadr i płac oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kadr i płac.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku jest partnerem edukacyjnym Sage Sp. z o.o.

Kurs kadry i płace realizowany jest z wykorzystaniem legalnego oprogramowania dostarczonego przez Sage sp. z o.o

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA

 • Moduł kadrowy
 • Moduł płacowy

Istnieje możliwość uzyskania szczegółowego programu szkolenia - zapraszamy do kontaktu!

Wróć