Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Realizacja szkolenia planowana jest na 10.08 - 11.08.2019 w godz. 9-17.

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala numer 34.

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 620.00,-zł brutto.

Promocja w przypadku zapisu do 03.08 - koszt szkolenia wynosi 579.00,-zł.

Materiały:
  • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( skrypt, teczka, długopis).
  • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka).
  • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
  • Wykładowca to wykwalifikowany trener Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Liczba miejsc:

10

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

Organizacja pracy kasjera.

Cechy i zabezpieczenia znaków pieniężnych.

Pieniądze zagraniczne, ich identyfikacja oraz metody fałszerskie.

Pieniądze polskie (PLN), ich identyfikacja oraz metody fałszerskie.

Rozpoznawanie falsyfikatów.

Ćwiczenia praktyczne  (badanie autentyczności papieru banknotowego i druku, rozpoznawanie autentycznych technik drukarskich, rozpoznawanie autentycznych zabezpieczeń przy pomocy lupy, mikroskopu, wzroku i dotyku).

Wróć