Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Szkolenie trwa 50 h dydaktycznych, będzie realizowane w terminach:

  • 07-08.11.2020
  • 14-15.11.2020
  • 21.11.2020
Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).
Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Promocja w przypadku zapisu do 19.10.2020 koszt szkolenia dla jednej osoby to 1290.00zł brutto, po tym terminie koszt szkolenia dla jednej osoby to 1390.00zł brutto.

Materiały:

Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych.

Liczba miejsc:

6 wolnych miejsc

Program

  • Psychodydaktyczne podstawy pracy z dorosłymi
  • Projektowanie pracy edukacyjnej z dorosłymi
  • Pomiar wyników kształcenia
  • Ewaluacja zajęć

Wróć