Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Realizacja szkolenia planowana jest na 19-20.07.2021 r

09:00-16:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 529.00,-zł brutto.

Promocja w przypadku zapisu do 01.07.2021 - koszt szkolenia wynosi 498.00,-zł.

Materiały:
  • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( pendrive, teczka, długopis).
  • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (woda, kawa, herbata, ciastka).
  • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu .
  • Wykładowca to wykwalifikowany trener Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, informatyk.
  • Szkolenie odbywa się w sali komputerowej w oparciu o legalne oprogramowanie MS Office.
Liczba miejsc:

3 wolne miejsca

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia
1. Powtórzenie podstawowych informacji z programu MS Excel
• typy danych w MS Excel
• wprowadzenie i edycja danych
• wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek
• formatowanie według typu danych
• nazywanie komórek i zakresów
• tworzenie nazwanego stylu
• modyfikowanie nazwanych zakresów
• wstawianie i praca z prostymi obiektami
2. Przetwarzanie danych
• formatowanie warunkowe
• filtrowanie listy danych
• sprawdzenie poprawności danych
• tworzenie niestandardowego filtru
• sumy częściowe – podsumowanie danych
3. Formuły
• dodawanie funkcji za pomocą okna dialogowego
• funkcje matematyczne
• funkcje statystyczne
• funkcja warunkowa jeżeli.
• funkcje finansowe
• funkcje pomocnicze (czasu, daty, tekstowe)
• adresowanie względnie i bezwzględne
• rozwiązywanie błędu w formułach
4. Tabele przestawne i wykresy przestawne – analiza danych i korzystanie z raportów
• tabele przestawne – podstawowe informacje
• budowanie tabeli przestawne
• modyfikacja tabeli przestawnej
• dodawanie pola i elementu obliczeniowego
• pola i formuły obliczeniowe na tabeli przestawnej
• grupowanie elementów wykresów pola przestawnego
• przegląd pól raportów
• filtrowanie pola wykresu przestawnego
• pobieranie wartości z raportu
• zmiana układu i typu wykresu
5. Wykresy danych
• zmiana typu wykresu
• niestandardowe typy wykresów
• dodawanie linii trendu do wykresu
• dodawanie nowych wartości
• zmienianie danych dla wykresu
• dodawanie tabeli do wykresu przestawnego
7. Drukowanie i przygotowanie arkuszy do wydruku
8. Makra
• tworzenie makr
• edycja makr
• uruchamianie makr

 

Wróć