Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Realizacja szkolenia planowana jest na 24-25.08.2019

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), sala numer 23.

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450.00,-zł brutto.

Promocja w przypadku zapisu do 14.08 - koszt szkolenia wynosi 429.00,-zł.

Materiały:
  • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( pendrive, teczka, długopis).
  • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (woda, kawa, herbata, ciastka).
  • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Wykładowca to wykwalifikowany trener Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, informatyk.
  • Szkolenie odbywa się w sali komputerowej w oparciu o legalne oprogramowanie MS Office.
Liczba miejsc:

2 wolne miejsca

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

MS Word : formaty plików, szablony dokumentów i ich wykorzystywanie, diagramy i schematy, importowanie danych, wykorzystywanie funkcji do obliczeń, tworzenie rozbudowanych tabeli, tworzenie spisów treści, ochrona i ograniczanie dostępu do dokumentu, wykorzystywanie bazy danych.

MS Excel: zaawansowane formuły, funkcje operujące na tekstach i funkcje finansowe, formatowanie zależne od formuły, zaawansowane filtry, walidacja danych, sumy częściowe, ochrona danych- komórek, arkuszy i skoroszytów, tabele i wykresy przestawne, zarządzanie zmianami, makra.

Wróć