Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Miejsce:

Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu), w sali 34.

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 440.00 zł brutto.

Promocja: w przypadku zapisu do 02.01.2018 – koszt szkolenia dla jednej osoby to 390.00,- zł brutto

Materiały:
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych ( teczka, długopis).
 • Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka).
 • Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert ochrony
  danych osobowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Liczba miejsc:

10

Program

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie– podstawy prawne ochrony danych osobowych, terminologia, wyłączenia i ograniczenia stosowania ustawy.
 • Prawne podstawy– przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem ustawy o systemie informacji oświatowej.
 • Obowiązki administratora danych wynikające z zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą z uwzględnieniem nowych przepisów. Wykorzystanie wizerunku uczniów i zgoda nieletnich na przetwarzanie danych osobowych po wejściu RODO.
 • Udostępnianie danych osobowych– wybrane przykłady przepisów stanowiących podstawę do udostępnienia i transferu danych osobowych.
 • Powierzenie przetwarzania danych– praktyczne podejście z uwzględnieniem nowych przepisów UE, wzory umów powierzenia.
 • Obowiązek organizacyjno – techniczny administratora danych, obowiązek rejestracji ABI oraz zbiorów danych osobowych, rejestry czynności przetwarzania, incydentów, oświadczeń.
 • Polityka bezpieczeństwa– struktura i metodologia dokumentacji oraz wybrane zagadnienia z polityki bezpieczeństwa
 • Audyt i kontrola przetwarzania danych osobowych – sprawdzenia i listy kontrolne inspektora ochrony danych, sprawozdania, zgłaszanie naruszeń do GIODO, szacowanie ryzyka.
 • Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych (administracyjna – nowe kary finansowe, odszkodowawcza, karna, pracownicza).
 • Sesja Q&A(indywidualne konsultacje ze specjalistą).

Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert ochrony danych osobowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wróć